Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, odczynników, zawierające m.in. zagrożenia, sposoby reagowania w razie zaistnienia wypadku, z którymi możliwy jest kontakt w pracy laboratoryjnej są dostępne na stronach internetowych dostawców i producentów odczynników.


Dyżur odwołany

Dyżur dr inż. Iwony Jasińskiej-Kuligowskiej z dnia 20.10.2014 (poniedziałek godz. 12-13) został przeniesiony na czwartek 23.10.2014, godz. 11.30-12.30.


Projektowanie produktów żywnościowych - podział na grupy

Informuję, iż podział na grupy laboratoryjne z przedmiotu Projektowanie produktów żywnościowych odbędzie się podczas pierwszego wykładu z tegoż przedmiotu w dniu 2 października 2014 roku (godz. 13.15-14.45, s. 114B). Koordynator zajęć: dr inż. Bogdan Pachołek


Poprawki

II Egzamin poprawkowy z towaroznawstwa artykułów spożywczych: 11 września godz. 11.00, Katedra Towaroznawstwa Żywności. II Zaliczenie poprawkowe z metod utrwalania żywności: 11 września godz. 11.00, Katedra Towaroznawstwa Żywności.


Analiza sensoryczna - terminy poprawek

Termin pierwszej poprawki: 2 września 2014 roku (godz. 10.00 sala seminaryjna Katedry Towaroznawstwa Żywności) Termin drugiej poprawki: 9 września 2014 roku (godz. 10.00 sala seminaryjna Katedry Towaroznawstwa Żywności)


Terminy poprawek TAS i MUŻ

Egzamin poprawkowy z towaroznawstwa artykułów spożywczych: 8 września 2014 r. godz. 11, Katedra Towaroznawstwa Żywności. Zaliczenie poprawkowe z metod utrwalania żywności: 8 września 2014 r. godz. 10, Katedra Towaroznawstwa Żywności.


Ćwiczenia TAS 2013/2014

Informuję, iż listy z przydziałem do grup ćwiczeniowych z towaroznawstwa artykułów spożywczych (zgodnie z grupą dziekańską) zostaną wywieszone przed Katedrą Towaroznawstwa Żywności po otrzymaniu przeze mnie ostatecznego potwierdzenia odnośnie ilości grup laboratoryjnych. Koordynator ćwiczeń - dr inż. Urszula Samotyja


Zapisy na zajęcia z analizy sensorycznej

II rok Towaroznawstwa, studia pierwszego stopnia Zapisy na ćwiczenia z Analizy sensorycznej zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem systemu Beluga (http://towaroznawstwo.pl). Przy zapisach na zajęciach obowiązuje przydział do grup dziekańskich. W przypadku trudności z systemem zapisów, proszę kontaktować się bezpośrednio z administratorem: admin@towaroznawstwo.pl. Data rozpoczęcia zapisów: 13.02.2014 godz. 12.10. Data zakończenia zapisów: 17.02.2014 godz. 12.12.


Odwołanie dyżuru

Dyżur dr Bogdana Pachołka w dniu 22.01.2014 roku zostaje odwołany


Odwołanie dużury

W dniu 14 października b.r. dyżur dr Bogdana Pachołka został odwołany.


Egzaminy w semestrze letnim 2012/2013.

Egzaminy z przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 odbędą się w następujących terminach:
• 18.06 b.r., godz. 11.00, sala 407 i 408 A – egzamin z przedmiotu inżynieria produkcji żywności dla studentów studiów stacjonarnych Io, kierunek ZiIP, III rok,
• 18.06 b.r., godz. 16.00, sala 301 i 111 – egzamin z przedmiotu towaroznawstwo artykułów spożywczych dla studentów studiów stacjonarnych IIo, kierunek Towaroznawstwo, I rok,
• 18.06 b.r., godz. 13.00, sala KTŻ – egzamin ustny z przedmiotu towaroznawstwo wyrobów dla studentów studiów stacjonarnych IIo, kierunek Towaroznawstwo, semestr 2, specjalność MPK,
• 19.06 b.r., godz. 10.00, sala KTŻ - egzamin ustny z implikacji zdrowotnych składników diety dla studentów studiów stacjonarnych IIo, kierunek Towaroznawstwo, semestr 3, specjalność KJPS,
• 15.06 b.r., godz. 10.00, sala 0031 A – egzamin z towaroznawstwa wyrobów dla studentów studiów niestacjonarnych IIo, kierunek Towaroznawstwo, semestr 2, specjalność MPK.


zapisy na laboratoria z analizy sensorycznej

Zapisy na laboratoria z analizy sensorycznej odbędą się z wykorzystaniem elektronicznego systemu beluga (www.towaroznawstwo.pl) w okresie 18 marca 2013 godz. 22.00 – 21 marca 2013 godz. 22.00. Uprzejmie proszę o wcześniejsze sprawdzenie na stronie www.towaroznawstwo.pl, czy możecie się Państwo zalogować. W razie wątpliwości/pytań/niejasności służę pomocą:) Koordynator ćwiczeń, dr inż. Urszula Samotyja


Zapisy na laboratoria z towaroznawstwa artykułów spożywczych

Zapisy na laboratoria z towaroznawstwa artykułów spożywczych odbędą się z wykorzystaniem elektronicznego systemu beluga (www.towaroznawstwo.pl) w okresie 4 marca 2013 godz. 22.00 – 6 marca 2013 godz. 22.00. Możliwość zapisu istnieje zgodnie z planem zajęć przewidzianym dla każdej z 4 grup dziekańskich. Uprzejmie proszę o wcześniejsze sprawdzenie na stronie www.towaroznawstwo.pl, czy możecie się Państwo zalogować. W razie wątpliwości/pytań/niejasności służę pomocą:) Koordynator ćwiczeń, dr inż. Urszula Samotyja


Egzaminy w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013

Informujemy, że egzaminy z przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 odbędą się w następujących terminach:
• 01.02 b.r., godz. 14.30, sala 311 A – egzamin z towaroznawstwa żywności dla studentów studiów stacjonarnych Io, kierunek Towaroznawstwo, semestr 5, specjalność KJPP, MP, ZJ,
• 07.02 b.r., godz. 10.00, sala 004 A – egzamin z przedmiotu projektowanie produktów żywnościowych dla studentów studiów stacjonarnych IIo, kierunek Towaroznawstwo, semestr 2, specjalność KJPS.


Dyżur

W dniu 21 listopada b.r. dyżur prof. dr hab. Marii Małeckiej został odwołany.


Studenci KJPS - propozycja praktyk

Browar Fortuna Sp. z o.o oferuje praktyki płatne w okresie wakacji (operatorzy procesu produkcyjnego). Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV do dnia 15 czerwca 2012 roku na adres p.ignaszak@browarfortuna.pl (studenci specjalności kształtowanie jakości produktów spożywczych mile widziani, szczególnie mieszkający w okolicach Miłosławia).


Egzaminy w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

Informujemy, że egzaminy z przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 odbędą się w następujących terminach:
• 27.05 b.r., godz. 17.00, sala 111 A – egzamin z towaroznawstwa ogólnego dla studentów studiów niestacjonarnych IIo, kierunek Towaroznawstwo, semestr 2, specjalność MPK,
• 28.05 b.r., godz. 10.00, sala 304 A – egzamin z przedmiotu implikacje zdrowotne składników diety dla studentów studiów stacjonarnych IIo, kierunek Towaroznawstwo, semestr 3, specjalność KJPS,
• 28.05 b.r., godz. 12.00, sala 407 A – egzamin z przedmiotu kształtowanie jakości żywności dla studentów studiów stacjonarnych Io, kierunek Towaroznawstwo, III rok, specjalność KJPS,
• 31.05 b.r., godz. 10.00, sala 002 A - egzamin z towaroznawstwa ogólnego dla studentów studiów stacjonarnych IIo, kierunek Towaroznawstwo, semestr 2, specjalność MPK,
• 01.06 b.r., godz. 9.00, sala 407 A – egzamin z przedmiotu inżynieria produkcji żywności dla studentów studiów stacjonarnych Io, kierunek ZiIP, III rok,
• 05.06 b.r., godz. 10.00, sala 407 i 111 A – egzamin z przedmiotu towaroznawstwo artykułów spożywczych dla studentów studiów stacjonarnych IIo, kierunek Towaroznawstwo, semestr 1.


Uwaga studenci specjalności KJPS

Firma Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. oferuje praktyki płatne w okresie wakacji w dziale jakości (wymagania jakościowe dla grup produktowych, znakowanie wyrobów).
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie cv do dnia 14.05 b.r. na adres ktz@ue.poznan.pl (j. niemiecki mile widziany).


Uwaga

Dyżury Prof. dr hab. Marii Małeckiej w dniach 27 i 29 lutego zostały odwołane.


Towaroznawstwo artykułów spożywczych ćwiczenia

Imienne listy z przydziałem do grup ćwiczeniowych z TAS oraz harmonogram zajęć zostały wywieszone w gablocie przed Katedrą Towaroznawstwa Żywności. Wszelkie wątpliwości proszę wyjaśniać z koordynatorem, dr inż. Urszulą Samotyją.


II rok Towaroznawstwa, studia pierwszego stopnia

Zapisy na ćwiczenia z "Analizy sensorycznej" zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem systemu Beluga (http://towaroznawstwo.pl). Data rozpoczęcia zapisów: 11.02.2012 godz. 11.11. Data zakończenia zapisów: 15.02.2012 godz. 15.15.


Seminarium magisterskie

W dniu 19 października b.r. seminarium prowadzone przez dr hab. Marię Małecką, prof. nadzw. UEP nie odbędzie się.


Projektowanie produktów żywnościowych

Projektowanie produktów żywnościowych 1 rok II ° specj. KJPS Pierwsze ćwiczenia z projektowania produktów żywnościowych odbędą się w poniedziałek 19 września b.r. o godz. 10.45 (obecność obowiązkowa). Wówczas dokonany zostanie podział na grupy oraz podgrupy ćwiczeniowe (wcześniejszych zapisów nie będzie) oraz zaprezentowane projekty przewidziane do realizacji w ramach ćwiczeń. Koordynator ćwiczeń, dr inż. Urszula Samotyja


Towaroznawstwo Żywności ćwiczenia laboratoryjne

Szanowni Państwo

Zapisy na ćwiczenia laboratoryjne z Towaroznawstwa żywności odbędą się poprzez system BELUGA: http://towaroznawstwo.pl

UWAGA: studenci ze specjalności KJPS mogą/muszą zapisywać się również na grupę czwartkową godz. 12.45 - 15.00

Rozpoczęcie zapisów: 13 września 2011 godz. 9:00
Zakończenie zapisów: 14 września 2011 godz. 18:00

Koordynator zajęć

Dr Wojciech Zmudziński
(w.zmudzinski@ue.poznan.pl)


Terminy egzaminów poprawkowych z towaroznawstwa artykułów spożywczych i inzynierii produkcji żywności

I poprawka (pisemna) 29 sierpnia 2011 godz. 10
II poprawka (pisemna) 7 września 2011 godz. 10

Miejsce egzaminu - Katedra Towaroznawstwa Żywności